بوریک اسید (H3BO3)

هیدروژن بورات یا همان بوریک اسید یک اسید لوویس ضعیف از خانواده بوران هاست که به آن, اورتوبوریک اسید هم گفته می شود. این ماده به علت استفاده های متعددی که از آن می شود به سرعت جای خودش را در بسیاری از صنایع از جمله صنایع هسته ای باز کرده.

این ماده در دمای اتاق (25 درجه سانتی گراد) به صورت جامد و به شکل پودری سفید رنگ یا صفحات بی رنگ دیده می شود. وزن مولکولی آن برابر با 61.83 گرم بر مول بوده و چگالی برابر با 1.435 گرم بر سانتی متر مکعب دارد.

این ماده با فرمول بسته H3BO3 وجود دارد. در ساختار این مولکول, یک اتم بور در مرکز و سه گروه هیدروکسیل با زاویه یکسان 120 درجه به آن چسبیده و مجموعا یک ساختار مسطح را ایجاد کرده اند.

این ماده را می توان از واکنش بین دی بوران در حضور آب تهیه کرد. طی این فرآیند بوریک اسید و گاز هیدروژن آزاد می شود . همچنین می توان بوراکس را با یک اسید معدنی مثل هیدروکلریک وارد واکنش کرد و استاریک اسید که در نتیجه آن سدیم کلرید (نمک طعام) و بوریک اسید و آب تولید خواهد شد.

این ماده توانایی بالقوه زیادی برای انجام طیف وسیعی از واکنش ها را داراست. برای مثال در یک واکنش بسیار جالب می توان با افزودن الکل به محلول آن و افزودن کمی سولفوریک اسید, استر بورات به دست آورد؛ در این واکنش فقط آب به عنوان محصول جانبی تولید می شود.

از موارد کاربرد بوریک اسید در صنایع می توان به موراد زیر اشاره کرد:

  • ساخت حشره کش ها و آفت کش ها
  • به عنوان افزودنی در تولید برخی کود ها کاربرد دارد
  • در ساخت راکتور های هسته ای به منظور به دام انداختن نوترون ها
  • در تهیه محلول های بافر و نیز برای تنظیم PH استفاده آزمایشگاهی نیز دارد
  • در پزشکی به منظور ضد عفونی کردن زخم و یا سوختگی های خفیف استفاده می شود

 

 

154,000 تومان759,000 تومان

Sale!