پتاسیم پرمنگنات (KMnO4)

پتاسیم پرمنگنات ماده ای معدنی با فرمول KMnO4 است که در دسته نمک ها (جامدات یونی) قرار می گیرد . وزن مولکولی برابر با 158.043 گرم بر مول داشته, چگالی 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب دارد و در دمای 240 درجه سانتی گراد ذوب می شود . در حالت جامد بلور های سوزنی شکل ارغوانی رنگ داشته و در حالت محلول رنگ ارغوانی روشن به خود می گیرد که البته پایدار نبوده و با گذر زمان رنگ ارغوانی به تدریج از بین می رود .

در آب به میزان 76 گرم در لیتر قابلیت انحلال داشته و در سایر حلال های پروتونی نیز قابلیت انحلال دارد؛ اما میزان آن کمتر از 76 گرم در هر لیتر حلال است. در حالت محلول به زوج یون MnO4 و K+ یونیده می شود و قابلیت رسانایی محلول را افزایش می دهد .

به لحاظ شیمیایی, این ماده یک اکسنده قوی برای واکنش های آلی و معدنی به شمار می آید که در واکنش های متعدد کاربرد دارد . از همین خاصیت در شیمی تجزیه کلاسیک استفاده می شود تا مواد حاوی گروه های عاملی قابل اکسایش را شناسایی کرد .

برای مثال : اگر ماده آلی ناشناخته, حاوی پیوند دوگانه کربن – کربن باشد, می توان با افزودن پتاسیم پرمنگنات محلول, این پیوند را از بین برد؛ متعاقب آن رنگ ارغوانی ناپدید و محلول به رنگ قهوه ای تمایل پیدا می کند . با افزودن مقدار بیشتر, تمامی پیوند های دوگانه از بین رفته و محلول تماما قهوه ای رنگ می شود .

این ماده ارزشمند در صنایع مختلفی کاربرد دارد که در زیر به بخشی از آن ها اشاره می کنیم:

  • در پزشکی به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده برای از بین بردن قارچ پا استفاده می شود.
  • به عنوان یک عامل اکسنده قوی در بسیاری از سنتز های آلی و معدنی استفاده می شود.
  • به عنوان یک شناساگر برای تعیین نقطه پایان در برخی تیتراسین ها کاربرد دارد.
  • در برخی موارد به عنوان یک شوینده در ضد عفونی کردن برخی میوه ها استفاده می شود.
  • در تصفیه آب نیز به عنوان یک عامل گند زدا استفاده شده است.

 

460,000 تومان4,000,000 تومان