شیمی آلی!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

شیمی آلی یا ترکیبات کربن؟!

 

تا حدود سال 1850 بسياری از شيميدانان معتقد بودند که منشاء مواد آلی بايد
اعضای زنده باشد و نمی توان آنها را از مواد معدنی (غير زنده) سنتز کرد.
همچنين در سال 1807 يک شيميدان سوئدی به نام يان ياکوب برسيليوس ( Jöns
Berzelius Jacob) واژه آلی (organic) را به عنوان هر ماده ای که اورگانيسم زنده
توليد ميکند تعيين کرد. اما امروزه ميدانيم که ميتوان در آزمايشگاه نيز مواد آلی را
به وجود آورد و اين مواد منشاء حياتی ندارند چه بسا که امروزه درصد بيشتری از
مواد کربن دار در آزمايشگاه ها سنتز می شود، ولی اين تمايز چگونه ايجاد شد؟!

 

فريدريش وهلر (Wöhler Friedrich) شيميدان آلمانی در سال 1828 آزمايشی انجام
داد که می توان آن را به عنوان اولين واقعيت شگفت آوری که بيانگر نمونه ای از
توليد مواد آلی (زنده) از مواد معدنی (غير زنده) توصيف کرد. به همين دليل است
که امروزه او را پدر علم شيمی آلی ميدانند.

 

او قصد داشت سيانات آمونيوم خالص(CN4NH) را از سيانات پتاسيم(KOCN) و سولفات
آمونيوم (NH4)2SO4))که دو نمک معدنی معمولی بودند تهيه کند، او بعد از آنکه دو
نمک را در مجاورت يکديگر حرارت داد محلولی را که پيش بينی ميکرد در آن
سيانات آمونيم باشد تبخير کرد ولی در همين هنگام بلورهای سفيد رنگی بدست
آورد که درست با اوره ای(با فرمول مولکولی CH4N2O) که بارها از ادرار سگ و
انسان که خودش جدا کرده بود شباهت داشتند و بی درنگ ثابت کرد که اين مواد
اوره هستند.

 

اما از 1828 تا 1850 چه شد؟!

 

هميشه و در همه ی کشفيات تاريخ شيميدانان، فيلسوفان، فيزيکدانان،رياضيدانان و
همه ی دانشمندان ديگر با حجم عظيمی از انکار و مقابله ی مردم روبه رو می
شدند وقتی که نظريه های خودشان را بيان می کردند…

 

وهلر نيز از اين قائدشان مورد استثنا واقع نشد چراکه ديگر شيميدانان آن دوره بيان
کردند که گرچه سيانات پتاسيم و سولفات آمونيوم معمولا غيرآلی هستند اما وهلر
آنها را از مواد آلی نظير شاخ و خون جانوران بدست آورده بود نه از عناصر
سازنده ی خود اوره …

 

پس نمی توان نتيجه گرفت که آزمايش وهلر نظريه شيمی مواد زنده (آلی) را کاملا
از اعتبار ساقط کرد اما توانست سر آغازی بر زوال آن باشد.

 

ين تمايز (شيمی آلی و شيمی ترکيبات کربن) زمانی ايجاد شد که هرمان کولبه
(Kolbe Hermann Wilhelm Adolph) در سال 1845 اسيد استيک (CH3COOH) را از
عناصر سازنده اش يعنی هيدروژن، اکسيژن و کربن تهيه کرد. در آن زمان بود که
بلاخره دانشمندان مرگ نظريه شيمی مواد زنده را پذيرفتند.

 

از آن پس تعريف شيمی آلی به شيمی ترکيبات کربن تغيير کرد، چه اين ترکيبات
از منشاء طبيعی باشند و چه آزمايشگاهی…

 

شیمی آلی شیمی غذایی است که می خوریم، لباسی که می پوشیم، رنگ ها و دارو هایی که استفاده می کنیم، کاغذ و جوهرمان، پلاستیک ها و بنزین.

 

شیمی آلی اساس بیولوژیکی و پزشکی است.

 

به جز آب، ساختمان موجودات زنده عمدتاً از مواد آلی ساخته شده است.

 

نقل قولی از وهلر در سال 1835:

این روزها شیمی آلی مرا دیوانه می کند! به نظر من شیمی آۀی به جنگلی شبیه است که پر چیزهای بسیار جالبی است، یک جنگل وحشتناک بی انتها که کسی جرأت ورود به آن را ندارد، زیرا می داند راه خروجی در آن نیست…

 

اما شیمی ترکیبات کربن…!!!

 

کربن تنها عنصر از 118 عنصر شناخته شده در جدول مندليف است که می تواند
رشته ی بخصوصی در شيمی به خود اختصاص دهد، به بيان ديگر ما در شيمی
آلی فقط ترکيباتی که دارای کربن هستند را بررسی می کنيم و بقيه ی عناصر را
در رشته ی شيمی معدنی. اما چرا؟!
چرا کربن از بقيه عناصر متمايز است؟!
چه خصوصياتی در ترکيبات کربن وجود دارد که آنها را از ترکيبات مربوط به
117 عنصر ديگه متمايز می سازد؟!

 

تم های کربن ميتوانند به ميزانی که برای هيچ اتم ديگری مقدور نيست به يکديگر
متصل شوند، اتم های کربن می توانند زنجيرهايی شامل هزاران اتم و يا حقله هايی
با اندازه ی متفاوت ايجاد کنند که اين زنجير ها و شاخه های خود دارای پيوند های
عرضی باشند، پس می توان گفت حداقل قسمت بزرگی از جواب سوال ما اين
چنين است: تعداد بسيار زيادی از ترکيبات کربن وجود دارد که مولکول های آن
بسيار بزرگ و پيچيده هستند.

 

اگر شما به رشته ی شيمی آلی علاقه مند شديد:

 

بايد بدانيد که در اين رشته شما
واکنش هايی که بين ترکيبات کربن اتفاق می افتد را بررسی می کنيد و از آنها به
نفع بشر، زمين و حيات استفاده می کنيد.
شما راه هايی که برای شکستن مولکول های بزرگ و پيچيده، نوآرايی آنها برای
ايجاد مولکول جديد، راه های مختلف برای اضافه کردن اتم های جديد به اين
مولکول ها به جای اتم های قديم و چگونگی سنتز اين ترکيبات برای بدست آوردن
يه ترکيب دلخواه را بررسی می کنيد.هر کدام از اين ترکيبات، هر آرايش مختلف از
اين اتم ها و جای گيری آن يک سری خواص شيميايی و فيزيکی خاص خود را
دارد.

 

و بررسی اين دنيای کوچک (از نظر اندازه) ولی بزرگ (از نظر پيچيدگی) بسيار
زيباست…

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][tlg_button title=”از ما حمایت کنید .” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fidpay.ir%2Fshimidoon|||” btn_size=”btn-block” layout=”btn btn-filled btn-light btn-rounded” hover=”hvr-pop” icon=”ti-money” button_icon_hover=”yes” css_animation=”fadeIn” customize_button=”yes” btn_custom_layout=”btn btn-rounded” btn_color=”#ffffff” btn_bg_gradient=”#870501″ btn_bg_gradient_hover=”#eded00″ btn_bg_hover=”#d80700″ btn_border_hover=”#43c100″ btn_bg=”#1e0000″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

LinkedIn
Skype
WhatsApp
Telegram
Email
Print

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *