عباس حیدری نسب

روش های وزنی تجربی

وزن سنجی رسوبی در وزن سنجی رسوبی، آنالیت به یک رسوب کم محلول تبدیل میشود. این رسوب سپس صاف شده، از ناخالصی ها شسته میشود و با گرمادهی مناسب به ترکیبی با فرمول معلوم تبدیل و در نهایت، توزین میشود. برای مثال، جهت تعیین مقدار کلسیم موجود در آب خالص، یک روش رسوب گیری توسط …

روش های وزنی تجربی ادامۀ مطلب »

منابع خطاهای سیستماتیک

سه نوع خطای سیستماتیک داریم: 1)  خطاهای دستگاهی که از رفتارهای غیر ایده آل دستگاها، درجه بندی ناقص دستگاها، یا استفاده از آن ها تحت شرایط نامناسب ناشی می شود. 2) خطاهای روش که از رفتار شیمیایی یا فیزیکی غیر ایده آل در سیستم تجزیه ایی پدید می آیند. 3) خطاهای شخصی که از بی دقتی، کم …

منابع خطاهای سیستماتیک ادامۀ مطلب »

instrumental analysis

ترازوهای تجزیه ای

انواع ترازوهای تجزیه ای طبق تعریف، ترازوی تجزیه ای به دستگاهی برای تعیین جرم گفته میشود که حداکثر ظرفیت آن از 1g تا چند کیلوگرم تغییر میکند. دقت و صحت بسیاری از ترازوهای تجزیه ای مدرن از 1 قسمت در از حداکثر ظرفیت کامل آن هم فراتر میرود. متداول ترین ترازوهای تجزیه ای، ماکروبالانس ها، …

ترازوهای تجزیه ای ادامۀ مطلب »