در حال نمایش 5 نتیجه

تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه BOD متر

65,000 ریال450,000 ریال
  • Clear

دستگاه اسپکتروفتومتر

35,000 ریال75,000 ریال
  • Clear

دستگاه راکتور COD

25,000 ریال450,000 ریال
  • Clear

دستگاه کدورت سنج

30,000 ریال50,000 ریال
  • Clear