شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی۲ (Radio Activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی۲ (Radio Activity) در اوایل دهه 1900، تلاش دانشمندان بر این بود که خاصیت پرتوزایی را در عناصری تولید کنند که به

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

اثر گلخانه ای چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود اثرگلخانه ای چیست؟ برای درک بهتر لازم است قبل از پرداختن به تعریف این پدیده، منشا پیدایش آن یعنی

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

ایزوتوپ چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ایزوتوپ چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم ایزوتوپ، لازم است بدانیم که این مفهوم، با چه مفاهیمی در ارتباط

ادامه مطلب »