شیمی عمومی
زهره جلالی

آلودگی خاک

خاک ترکیبی پیچیده از مواد معدنی، مواد آلی، آب و انواع مختلف زندگی است، درواقع کلیه ی خاک ها، چه آلوده و چه بدون آلودگی،

ادامه مطلب »