شیمی عمومی
زهره جلالی

آلیاژهای حافظه دار

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود آلیاژهای حافظه دار اولین آلیاژ حافظه دار (Shape memory alloy) در دهه ۱۹۳۰ توسط شیمی دان سوئدی Arne Olander

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

نیروهای بین مولکولی

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود نیروهای بین مولکولی نیروی بین ذرات سازنده ی ترکیبات شیمیایی را به دو دسته ی نیروهای درونی و نیروهای

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

پلیمر چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود پلیمر چیست؟ واژ ه ی پلیمر به معنای ” بسپار ” که متشکل از دو بخش پلی (Poly) به

ادامه مطلب »