شیمی عمومی
زهره جلالی

آلیاژها

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود آلیاژها ۱۷۵۰ سال قبل از میلاد، پیدایش فلز قلع و ترکیب آن با فلز مس، منجر به شکل‌‌گیری ترکیب

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

نیروهای بین مولکولی

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود نیروهای بین مولکولی نیروی بین ذرات سازنده ی ترکیبات شیمیایی را به دو دسته ی نیروهای درونی و نیروهای

ادامه مطلب »