شیمی تجزیه
عباس حیدری

مفهوم تعادل چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود مفهوم تعادل چیست؟ مفهوم تعادل چیست؟ زمانی میتوانیم بگوییم شرایط واکنش تعادلی است که سرعت واکنش های رفت با

ادامه مطلب »