شیمی آلی
عباس حیدری

تولوئن چیست؟

تولوئن یکی از ترکیبات آلی است که از یک حلقه بنزنی و یک گروه متیل متصل به آن تشکیل شده است. این ماده از خانواده

ادامه مطلب »