شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی۳ (Radio Activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی۳ (Radio Activity) در مقاله ی هفته ی گذشته، به بررسی منابع پرتوزا پرداخته و منابع طبیعی مطرح شدند؛ در این مقاله

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی (radio activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی (radio activity) تبدیل خود به خودی ایزوتوپ های ناپایدار یک عنصر، به ایزوتوپ های عناصر دیگر، که با ساطع کردن پرتوها

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

ایزوتوپ چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ایزوتوپ چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم ایزوتوپ، لازم است بدانیم که این مفهوم، با چه مفاهیمی در ارتباط

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

پلیمر چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود پلیمر چیست؟ واژ ه ی پلیمر به معنای ” بسپار ” که متشکل از دو بخش پلی (Poly) به

ادامه مطلب »