شیمی عمومی
زهره جلالی

ایزوتوپ چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ایزوتوپ چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم ایزوتوپ، لازم است بدانیم که این مفهوم، با چه مفاهیمی در ارتباط

ادامه مطلب »
شیمی معدنی
عباس حیدری

اتم و مدل های اتمی

نظریه ی اتمی،سنگ بنای شیمی جدید است.درک ساختار اتمی و راه های برهم کنش اتم ها، محور درک شیمی است.   برای چندین دهه، پیشرفت

ادامه مطلب »