شیمی آلی
abolfazl farzadi

آلکانها

shimidoon.ir Instagram Telegram آلکانها <<بسم الله الرحمن الرحیم>> (( آلکان ها )) مبنای نامگذاری آلکان ها تعداد اتم های کربن موجود در زنجیر آنهاست. به

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

اثر گلخانه ای چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود اثرگلخانه ای چیست؟ برای درک بهتر لازم است قبل از پرداختن به تعریف این پدیده، منشا پیدایش آن یعنی

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

ایزوتوپ چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ایزوتوپ چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم ایزوتوپ، لازم است بدانیم که این مفهوم، با چه مفاهیمی در ارتباط

ادامه مطلب »
شیمی آلی
عباس حیدری

کربن! (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بعد از شیمی ترکیبات کربن لازم است نگاهی به اتم کربن داشته باشیم.   کربن از کلمه لاتین “کربو” به معنای ذغال گرفته شده

ادامه مطلب »
شیمی آلی
عباس حیدری

شیمی آلی!

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شیمی آلی یا ترکیبات کربن؟!   تا حدود سال 1850 بسياری از شيميدانان معتقد بودند که منشاء مواد آلی بايداعضای زنده باشد و نمی

ادامه مطلب »