شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی۲ (Radio Activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی۲ (Radio Activity) در اوایل دهه 1900، تلاش دانشمندان بر این بود که خاصیت پرتوزایی را در عناصری تولید کنند که به

ادامه مطلب »