در حال نمایش 3 نتیجه

شناساگر ها

فنول فتالئین

1,800,000 ریال6,000,000 ریال
  • Clear

متیل اورانژ (methyl orange)

1,800,000 ریال7,000,000 ریال
  • Clear

متیلن بلو (Methylene Blue)

1,800,000 ریال7,000,000 ریال
  • Clear