نمایش 1–12 از 13 نتیجه

اسید ها

اسید سولفوریک ژربر

1,600,000 ریال4,900,000 ریال
 • Clear

اسید سولفوکرومیک

2,400,000 ریال5,500,000 ریال
 • Clear

بنزوئیک اسید

5,900,000 ریال
 • Clear

تیترازول سولفوریک اسید 0.1 نرمال

2,300,000 ریال
 • Clear

تیترازول سولفوریک اسید 1 نرمال

2,300,000 ریال
 • Clear

سولفوریک اسید

1,400,000 ریال13,500,000 ریال
 • Clear

سیتریک اسید (Citric Acid)

2,450,000 ریال32,000,000 ریال
 • Clear

فرمیک اسید (Formic Acid)

3,850,000 ریال56,000,000 ریال
 • Clear

فسفریک اسید

5,600,000 ریال92,000,000 ریال
 • Clear

لاکتیک اسید

4,900,000 ریال11,000,000 ریال
 • Clear

نیتریک اسید (HNO3)

2,700,000 ریال46,000,000 ریال
 • Clear

هیدروکلریک اسید

35,000 ریال85,000 ریال
 • Clear