نمایش 1–12 از 48 نتیجه

شناساگر ها

آنیلین بلو (5 تا 25 گرمی)

3,700,000 ریال8,400,000 ریال
 • Clear

ائوزین Y (5 تا 25 گرمی)

2,500,000 ریال7,500,000 ریال
 • Clear

اریوم کروم بلک تی (5 تا 25 گرمی)

1,800,000 ریال6,400,000 ریال
 • Clear

ام کروزول پرپل (5 تا 25 گرمی)

2,800,000 ریال7,900,000 ریال
 • Clear

اورنج G (5 تا 25 گرمی)

2,700,000 ریال9,500,000 ریال
 • Clear

بروموتیمول بلو (5 تا 25 گرمی)

3,800,000 ریال12,000,000 ریال
 • Clear

بروموفنل بلو (5 تا 25 گرمی)

3,800,000 ریال12,000,000 ریال
 • Clear

بروموکروزول پرپل (5 تا 25 گرمی)

3,700,000 ریال9,400,000 ریال
 • Clear

بروموکروزول گرین (5 تا 25 گرمی)

4,400,000 ریال13,900,000 ریال
 • Clear

تلوئیدین بلو (5 و 10 گرمی)

5,800,000 ریال11,000,000 ریال
 • Clear

تیمول بلو (5 تا 25 گرمی)

2,800,000 ریال9,700,000 ریال
 • Clear