شیمی معدنی
عباس حیدری

اسید و باز 1

اسید و باز1 اسید و باز از نظر آرنیوس طبق تعریف آرنیوس, در محلول های آبی, هر ترکیبی که یون هیدرینیوم را افزایش دهد اسید

ادامه مطلب »