shimidoon.ir

فارماکوپه یا دارونامه

فارماکوپه ها مراجعی هستند که اطلاعات جامع و کاملی از داروهای موجود در بازار را در خود جای داده اند. این منابع مفید و سودمند در بین شرکت های داروسازی و غذایی کل دنیا معتبر و شناخته شده هستند.

از مهم ترین اطلاعات موجود در فارماکوپه ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- روش آنالیز معتبر برای داروها، مواد اولیه، مواد جانبی، حلال ها و هر آنچه که در صنعت دارو به آن نیاز است

2- نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه

3- اطلاعات کنترل کیفی داروها، دستگاه ها و روش های موجود و معتبر

در کل جهان کشور های صنعتی هر ساله اقدام به انتشار فارماکوپه می نمایند و ویرایشی جدید از نسخه ی قبلی را ارایه می دهند. چند نمونه از مشهورترین فاماکوپه های موجود عبارتند از:

الف- فارماکوپه ایلات متحده آمریکا (USP)

ب- فارماکوپه بریتانیا (BP)

ج- فارماکوپه اتحادیه اروپا (EP)

د- فارماکوپه ژاپن (JP)

در این منابع داروها و مواد جانبی و اولیه بر اساس حرف الفبای انگلیسی مرتب شده اند و به صفحاتی که به عنوان مثال مربوط به داروی استامینوفن است، مونوگراف استامینوفن گفته می شود که در زیر نشان داده شده است.


در مونوگراف هر ماده اطلاعاتی از قبیل روش شناسایی فیزیکی و شیمیایی، روش تعیین خلوص و اندازه گیری ناخالصی های آن و هر پارامتری که برای تایید شدن یک دارو و روانه شدن آن به بازار مصرف لازم باشد، قرار دارد که هر شرکتی باید برای اخذ مجوز فروش داروی مد نظر، تمامی آزمون های گفته شده در مونوگراف مذکور را انجام داده باشد و از کیفیت و اثر بخشی آن اطمینان حاصل کند.