شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی۳ (Radio Activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی۳ (Radio Activity) در مقاله ی هفته ی گذشته، به بررسی منابع پرتوزا پرداخته و منابع طبیعی مطرح شدند؛ در این مقاله

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

آلیاژهای حافظه دار

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود آلیاژهای حافظه دار اولین آلیاژ حافظه دار (Shape memory alloy) در دهه ۱۹۳۰ توسط شیمی دان سوئدی Arne Olander

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

نیروهای بین مولکولی

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود نیروهای بین مولکولی نیروی بین ذرات سازنده ی ترکیبات شیمیایی را به دو دسته ی نیروهای درونی و نیروهای

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده
عباس حیدری

ساختار جامدات 1

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ساختار جامدات 1 جامد های یونی برخی از مواد ذوب شده هنگامیکه سرد می شوند به شکل بلور در

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

دسته بندی کلوئیدها

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود دسته بندی کلوئیدها کلوئیدها را براساس معیارهای متفاوتی دسته بندی می کنند که در ادامه به بررسی تعدادی از

ادامه مطلب »