شیمی عمومی
زهره جلالی

آلیاژها

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود آلیاژها ۱۷۵۰ سال قبل از میلاد، پیدایش فلز قلع و ترکیب آن با فلز مس، منجر به شکل‌‌گیری ترکیب

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

ایزوتوپ چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود ایزوتوپ چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم ایزوتوپ، لازم است بدانیم که این مفهوم، با چه مفاهیمی در ارتباط

ادامه مطلب »