علامت های هشدار دهنده مواد شیمیایی

 

((بسم الله الرحمن الرحیم))

مهمترین نکته برای استفاده کردن از هر نوع ماده شیمیایی دانستن ویژگی های هر ماده شیمیاییست که به صورت علامت های اختصاری مربوط به همان ماده روی قوطی ، شیشه یا … کشیده شده است در این مقاله علامت ها را توضیح میدهیم.به دقت مطالعه فرمایید.

نشانه هاي استاندارد براي مواد شیمیایی خطرناك

1:مواد سمی
سمی بودن این مواد به حدي است که وارد شدن مقدارناچیزي از آنها می تواند مرگ آور باشد، یا دست کم سبب ایجاد یک بیماري خطرناك و جدي شود خطرهاي مذکور از موارد زیر ناشی می شود :
1 -بلعیدن
2 -تنفس بخار، دود و یا گردوغبار مواد شیمیایی
3 -تماس مستقیم پوست با مواد شیمیایی

2:مواد خورنده پوست
این گونه مواد می توانند سبب تحریک بافت پوششی پوست شوند بنابراین حفاظت پوست وچشمها ازاینگونه مواد ضروري است. اغلب مواد خورنده می توانند در همان لحظات اول سبب ضایعاتی شوند لذا در صورت تماس باید فورا محل آسیب دیده را شست ودر صورت بلعیدن به سرعت آب نوشید .

3:مواد اشتعال پذیر
این نشانه براي موارد زیر به کار میرود:
1 -موادي که خود به خود مشتعل می شوند . این گونه مواد بایـد از سـایر مـواد اشـتعال پذیر دور نگه داشته شوند .
2 -فلزاتی که شدیداً اشتعال پذیرند .
3 -موادي که با آب یا هواي محیط واکنش می دهند و مقادیر زیادي گازهاي خطرناك و اشتعال پـذیر تولیـدمی کنند.

4:مواد انفجار پذیر
این مواد در مجاورت حرارت، شعله یا هر عامل دیگري نظیر ضربه یا اصطکاك منفجر می شوند.
دي نیترو بنزن از جمله این مواد است و به همین دلیل معمولا آن را به صورت مرطوب تهیه می کنند و چنانچه خشک شود، خطرناك است .

5:مواد مسموم کننده
این گونه مواد سبب بروز بیماریهاي جزئی می شوند که ناشی از فرو بردن یا بلعیدن، تنفس بخارها یا تماس این مواد با پوست است .

6: مواد محرك
این مواد به صورت جامد، مایع، ( بخار یا گرد به صورت گردو غبار ) می توانند سبب التهاب پوست، بافت مخاطی ویا تحریک سیستم تنفسی شوند .

7: مواد اکسنده
این مواد بیشتر در تماس با مواد دیگر گرماي زیادي تولید می کنند. اینگونه مواد باید از مواد آلـی و همچنین از مواد کاهنده دور بمانند.

8:مواد پرتو زا
1 -این گونه مواد باید در جعبه هاي سربی نگهداري شوند تا خطرهاي ناشی از تابش آنها برطرف شود.
2 -هنگام کار با این گونه مواد از نگاه کردن مستقیم به آنها خودداري و حتی الامکان از عینک استفاده شود.
3 -براي مدت طولانی نباید در برابر تابش مواد پرتوزا قرار گرفت.


9: خطر سلامتی
سرطان زایی،جهش زایی،سمی برای سیستم تولید مثل،حساس کننده دستگاه تنفسی،سمی برای ارگانهای اصلی،سمی برای تنفس.

10:زیست محیطی
سمی برای آبزیان

 

11:سیلندر /کپسول گاز
گاز پرفشار و خطرناک

 

                              12:مواد حساسیت زا و التهاب آور

 

امیدوارم این علامت ها مورد توجهتون قرار داشته باشه و دقت لازم رو هنگام کار با هر نوع ماده شیمیایی بکار ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید