شیمی عمومی
زهره جلالی

خواص کلوئیدها

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود خواص کلوئیدها در این بخش به بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، نوری، مکانیکی و الکتریکی کلوئیدها می پردازیم: 1. خصوصیات

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

دسته بندی کلوئیدها

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود دسته بندی کلوئیدها کلوئیدها را براساس معیارهای متفاوتی دسته بندی می کنند که در ادامه به بررسی تعدادی از

ادامه مطلب »
شیمی عمومی
زهره جلالی

پلیمر چیست؟

shimidoon.ir Instagram Telegram عضویت و ورود پلیمر چیست؟ واژ ه ی پلیمر به معنای ” بسپار ” که متشکل از دو بخش پلی (Poly) به

ادامه مطلب »