کمکهای اولیه مقابله با اتفاقات آزمایشگاه

((بسم الله الرحمن الرحیم))

در این مقاله به آموزش مقابله با خطرات آزمایشگاهی میپردازیم:

کمکهاي اولیه
1 – جاي جعبه کمکهاي اولیه، کپسول آتش نشانی، پتوي ضد آتش، شیر آتش نشانی و دوش آب را یاد بگیرید .
2 – اگر آتش سوزي ایجاد گردد :
الف-در صورت امکان جسمی را که در حال سوختن است از محل حریق دور نمایید .
ب– شیرهاي گاز را ببندید .
ج- دو شاخه دستگاه هاي برق را از پریز خارج کنید .
د– جسمی را که در حال سوختن است با شن یا پتوي خیس بپوشانید .
ه- در صورتیکه چهار عمل بالا مؤثر واقع نشد از کپسول هاي آتش نشان استفاده نمایید .
3 – اگر لباس کسی آتش گرفت :
الف– به سرعت او را از منطقه حریق دور کنید و با پاشیدن آب به خاموش نمودن آتش لبـاس هـاي وي مبـادرت ورزید .
ب– در صورت امکان، بدون اتلاف وقت او را روي زمین بخوابانید، با پتوي خیس بپوشانید و روي زمین بغلطانید .
ج– همیشه در نظر داشته باشید که بعضی از ماده ها مانند CaH2 ، NaH ، Li ، K و Na بـا افـزودن آب بیشـتر مشتعل خواهندشد.
4 – هر گاه سوختگی حاصل گردد :
الف– اگر سوختگی در اثر آتش سوزي باشد، قسمت آسیب دیده را با پارچه اي که به محلـول پرمنگنـات آغشـته است بپوشانید واز داروهاي ضدسوختگی براي معالجه آن استفاده کنید .
ب– اگر سوختگی در اثر اسیدها باشد محل سوختگی را زیر شیر آب با جریان قوي قرار دهید، سـپس بـا محلـول %3 جوش شیرین(بیکربنات سدیم)بشویید. سرانجام با داروهاي ضد سوختگی بپوشانید .
ج– اگر سوختگی مربوط به ترکیبات سوز آور یا بازها باشد، محل سوختگی را در زیر شیر آب با جریان قوي قرار دهید. سپس با محلول %1جوهر سرکه( استیک اسید) یا محلول اسید بوریک (H3BO3 ) بشـویید .درخاتمه با داروهاي ضد سوختگی بپوشانید.
د-اگر سوختگی در اثر برم باشد، محل آسیب دیده را با الکل یا گلیسیرین زیاد شستشو دهید و پنبه آغشه به الکل یا گلیسرین را بر روي زخم قرار دهید .
ه– اگر سوختگی در اثر تماس با فنل باشد، محل سوختگی را با الکل بشویید، سپس پماد سوختگی بمالید.
و– اگر سوختگی در اثر تماس دست با جسم داغ باشد، نخست چند دقیقه آن را در محلول بی کربنات سدیم اشباع بگذارید و سپس با اکسید روي و یا پماد سوختگی چرب کنید .
ر- اگر سوختگی در اثر مایعات جوش باشد و منجر به تاول زدن شود نخست آن را با اسید پیکریک بشویید و سپس پماد سوختگی بمالید.
ژ- اگر سوختگی در اثر فسفر باشد فوراً آن را با مقدارزیادي آب سرد بشویید و بعد آن را در محلول نیترات نقـره بگذارید و سپس پماد سوختگی بمالید.
5 – مسمومیت در اثر تنفس :
الفکلروبرم:  به مقدار فراوان الکل استنشاق کنید. (پنبه آغشته به الکل را جلو دماغ خود بگیریـد ) و بلافاصـله از هواي آزاد استفاده کنید. در صورت لزوم از روش معالجه با اکسیژن و تقویت کننده هاي قلبی اسـتفاده کنیـد. بهتـر است در این مورد به پزشک مراجعه شود .
ب-زنبن: استنشاق هوا، تقویت قلب، ویتامین C
ج- آنیلین: استنشاق هوا، تزریق متیلن بلو، گرم کردن بدن
د-اکسید کربن:تنفس مصنوعی، استنشاق اکسیژن، تزریق داخل وریدي تیو سولفات سدیم، تزریق متیلن بلو
ه-کلروفرم:تنفس مصنوعی، تحریکات جلدي، تزریق اتر، کافئین .
و- اسید سیانیدریک: قرار دادن کیسه آب یخ روي سرِ بیمـار، تـنفس مصـنوعی بـا اکسـیژن، تقـویتی هـاي قلبـی، شستشوي معده با پرمنگنات یک در هزار، خوراندن محلول یک در پانصد آب اکسیژنه، اتر، کافئین.

امیدوارم مطالب مفیدی دراختیارتون قرار داده باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید