ایمنی در آزمایشگاه شیمی (1)

((بسم الله الرحمن الرحیم))

دراین مقاله به نکات مهم آزمایشگاهی که همگی باید به آنها دقت کافی داشته باشیم باهم به بررسی میپردازیم:

1_حضور به موقع در آزمایشگاه مهم است چراکه از کلاس عقب نمیمانید و محروم نمیشوید.
2 – مطالعه جزوه دستور کار پیش از ورود به آزمایشگاه براي جلسه اول لازم است. مطالب مربوط به اصول ایمنی و مقررات کار در آزمایشگاه را پیش از ورود به آزمایشگاه مطالعه کنید، زیرا باید با آگاهی کامل از مقررات ایمنی، کار
آزمایشگاهی خود را شروع کنید به همین منظور امتحانی مربوط به مسائل ایمنی گرفته خواهد شد .
3 – هنگام کار درآزمایشگاه موظف به رعایت کلیه مقررات اعلام شده هستید.چنانچه دانشـجویی سـهواً یـا عمـداً مقررات ایمنی آزمایشگاه را نادیده بگیرد، به شدت موأخذه می شود و در صورت تکرار از ادامه کار در آزمایشـگاه محروم می گردد .
4 – پس از پایان کار، کلیه وسایل و ظروف استفاده شده را تمیز و خشک کنید و تحویل دهید همچنـین میـز کـار آزمایشگاه را خوب بشویید و تمیز کنید .
5 – تمامی مواد دور ریختنی و کاغذهاي باطلـه را در زبالـه دان بریزیـد . هـیچ گـاه کبریـت، کاغـذهاي صـافی یـا واکنشگرها را در دستشویی نریزید. محلول هاي غیر لازم را در دستشویی بریزید و بلافاصله بـا آب بشـویید زیـرا اسید و نمکهای نقره، مس و جیوه خاصیت خورندگی دارند و باعث از بین رفتن لوله ها به ویژه لوله های سربی می شوند.
6 – شیشه های محلول هاي عمومی را که محل معینی دارند همیشه در جای خود بگذارید و از انتقال آنها خودداری کنید . براي حمل محلول ها از لوله های آزمایش تمیز و برای جامد از بشر، شیشه ساعت و یا کاغـذ چهارگوش استفاده کنید .
7 – پیش از برداشتن مواد از شیشه برچسب آن را به دقت بخوانید .
8 – از واکنشگرها به اندازه مورد نیاز بردارید .
9 – هیچ گاه مواد شیمیایی استفاده شده را به شیشه اصلی باز نگردانید .
10 – پی پت یا قطره چکان خود را به داخل شیشه های محلول فرو نبرید .
11_ هیچگاه در شیشه های محلول را روي میز نگذارید زیرا با گذاشتن مجدد آن بر روی شیشه، محلول آلوده مـی شود.
درپوش شیشه های حاوی مواد شیمیایی پس از استفاده باید فوراً بسته شود.
12 – ظرفهای شیشه ای مدرج، وسایل دقیقی هستند که درجابجا کردن و تمیز کردن آنها بایـد دقـت کامـل بعمـل آورد. هرگز نباید وسایل شیشه ای مدرج را حرارت داد و یا هیچ گونه محلولی را در این گونه شیشه ها بـه مـدت زیادی نگه داری کرد. ظرف را باید خالی کرد و پس از شستن با آب مقطر، آن را خشک نمود.
13 -چربیِ وسایل شیشه اي را می توان با محلول دترژان (پودرهای رختشویی) و یا محلول سدیم هیدروکسـید 10درصدتمیز کرد سپس با آب شیر و سرانجام با آب مقطر شست.اگر وسیله شسته نشد از سدیم هیدروکسید قویتر با درصد خلوص بالاتر به مقدار کم استفاده کنید دقت راهم بکار ببرید.
14– وسایل شیشه ای آزمایشگاه ها معمولا ازجنس پیرکس(سیلیکات بور) هستند. شیشه های مقاوم کمتـر تحـت تاثیر حلال ها قرار می گیرند ولی به هر حال، محلول های اسیدی کمتر از قلیاها بر روی این شیشه ها اثر دارند .ازاین رو بایستی تا آنجا که ممکن است ( به هنگام نگهداری محلول به مدت زیاد) محلول را اسیدی کرد .
به طور کلی لوازم شیشه ای را نبایستی با شعله مستقیم حرارت داد. برای حرارت دادن لوازم شیشه ای بهتـر اسـت میان ظروف و شعله، توری سیمی با مرکز نسوز گذاشت. در موارد خاصی که شعله مستقیم مورد نیاز است می توان
از شیشه هایی از جنس Corning Vycor(داراي %96 سیلیس است) استفاده کنید. این نوع شیشه هـا مقاومـت زیادي در برابر گرما داشته و همچنین در برابر شُک گرمایی بسیار مقاوم هستند.
15 – هنگام گرم کردن محلول ها در لوله آزمایش نباید سطوح بالای محلول را حرارت دهید زیرا باعـث شکسـتن  لوله می شود ظروف چینی مقاومت زیادی در برابر گرما دارند و می توان از آنها در حرارتهای زیاد اسـتفاده کـرد.
هنگام حرارت دادن مستقیم ظروف، آنها را بطورمتناوب گـرم کنید و از حـرارت دادن شـدید در ابتـدا خـودداری نمایید .
16 – گاهی لازم است که محلول ها تا حدی حرارت داده شوند که به جـوش بیاینـد یـا حجمشـان کـم شـود. دراینصورت باید دقت نمود تا محلول بیرون نپرد و مقداری از نمونه در اثر پخش شدن هدر نرود. ظرف را کـاملا پـرنکنید. حداکثر دو سوم آن را پر کنید.روي ظرف را با شیشه ساعت شاخه دار بپوشانید. اگر چنـین شیشـه سـاعتی
ندارید، سه گوشه هایی (>) از میله هم زن شیشه اي درست کنید و روي ظرف بگذارید و روي سه گوش ها شیشه ساعت بگذارید. بعد از آنکه به اندازه کافی گرم کردید ، بگذارید سرد شود ، سپس شیشه ساعت و لبه های بشربشویید تا اطمینان حاصل کنید که ماده ای روی شیشه ساعت و یا لبه هاي بشر نمانده است. قبـل از حـرارت دادن محلول ها، می توان چند دانه مروارید شیشه ای و یا سنگ پا داخل محلول انداخت. این عمل باعث می شـود کـه محلول یکنواخت بجوشد و از بیرون پریدن محلول جلوگیري شود .
17 – در موقع جوشاندن محلول ها، لوله آزمایش را به طرف خود و همکارانتان نگیرید. زیرا ممکن است در حـین گرم کردن، مایع درون لوله به شدت بیرون بپاشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید